Posts Tagged: bán hàng cho khu chế xuất có chịu thuế gtgt

Thủ tục hải quan bán hàng vào khu chế xuất thế nào?
Bộ Thương Mại và Du lịch có quy định riêng về thủ tục hải quan bán hàng vào khu chế xuất và được áp dụng thuế suất 0% có điều kiện. Quy định về bán hàng cho doanh nghiệp trong...

Xem thêm