Posts Tagged: vận tải đường biển tiếng anh là gì

Thuật ngữ vận tải đường biển và logistics cơ bản?
Đối với quá trình và thủ tục vận tải đường biển nói chung và vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu nói riêng thì việc thành thạo thuật ngữ bằng tiếng Anh là vô cùng quan trọng vì hầu hết...

Xem thêm