Posts Tagged: hàng siêu trường siêu trọng là gì

Hàng siêu trường siêu trọng là gì và quy định vận tải
Khác với các loại hình hàng hóa khác, hàng siêu trường siêu trọng có đặc điểm kỹ thuật riêng nên vận chuyển hàng hóa này cũng được Nhà nước ta quy định riêng. Vậy hàng siêu trường siêu trọng là...

Xem thêm