Posts Tagged: Các bước làm thủ tục hải quan xuất khẩu

Hướng dẫn điền tờ khai hàng hóa xuất khẩu (thông quan) đúng quy định
Hoạt động xuất khẩu của nước ta đang diễn ra rất mạnh mẽ trong những năm gần đây. Các mặt hàng của Việt Nam được xuất khẩu sang nước bạn ngày càng nhiều. Một trong những thủ tục mà các...

Xem thêm