Posts Tagged: quy định về vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng

Vận Chuyển Hàng Siêu Trường Siêu Trọng
Khác với các loại mặt hàng thông thường khác, hàng siêu trường siêu trọng là mặt hàng có trọng tải quá lớn hoặc quá khổ không vận chuyển bằng các loại xe hoặc bằng cont thường. Điều này gây nhiều...

Xem thêm

Hàng siêu trường siêu trọng là gì và quy định vận tải
Khác với các loại hình hàng hóa khác, hàng siêu trường siêu trọng có đặc điểm kỹ thuật riêng nên vận chuyển hàng hóa này cũng được Nhà nước ta quy định riêng. Vậy hàng siêu trường siêu trọng là...

Xem thêm